Image

Kto może otrzymać Kartę Mieszkańca Tczewa

Do korzystania z programu są uprawnione osoby spełniające przynajmniej jeden z warunków:
– rozliczają podatek dochodowy (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Tczewie i jako miejsce zamieszkania podają Tczew, a także członkowie ich rodzin (w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej tj. osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące)
– rozliczają w Tczewie podatek rolny z tytułu  prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Kartę mogą otrzymać także dzieci tych osób – do ukończenia przez nie 18.lub 25. roku życia (młodzież ucząca się) oraz dzieci niepełnosprawne (bez ograniczenia wieku) pozostające pod opieką rodzica.